Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce znaczek nr 3960

Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce znaczek nr 3960

Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce – 3960

II wizyta 16-23 czerwiec 1983