Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce znaczek nr 3961

Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce znaczek nr 3961

Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce – 3961

III wizyta 8-14 czerwiec 1987