Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce znaczek nr 3965

Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce znaczek nr 3965

Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce – 3965

VII wizyta 5-17 czerwiec 1999