Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce znaczek nr 3966

Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce znaczek nr 3966

Osiem wizyt duszpasterskich Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce – 3966

VIII wizyta 16-19 sierpień 2002