Owoce drzew iglastych znaczek nr 3383

Owoce drzew iglastych znaczek nr 3383

Owoce drzew iglastych – 3383

Kosodrzewina (Pinus mugo turra)