Pierwsze dni niepodległości – Blok 228

Pierwsze dni niepodległości – Blok 228

Pierwsze dni niepodległości – Blok 228

Na znaczkach umieszczono: na pierwszym – fotografię przedstawiającą generała broni Józefa Hallera, na drugim – fotografię przedstawiającą defiladę kawalerii polskiej w Sejnach, na trzecim – fotografię przedstawiającą zajęcie Wina, na czwartym – fotografię przedstawiającą generała broni Józefa Dowbora-Muśnickiego, na piątym – fotografię przedstawiającą rząd Jędrzeja Moraczewskiego, na szóstym – fotografię przedstawiającą dzień odzyskania niepodległości w Białymstoku