Pierwsze wydanie prowizoryczne tzw. lubelskie znaczek nr 19

Pierwsze wydanie prowizoryczne tzw. lubelskie znaczek nr 19

Pierwsze wydanie prowizoryczne tzw. lubelskie znaczek nr 19

Karol I (1887-1922), cesarz austriacki w latach 1916-1918 – niebieski