Pisklęta zagniazdowniki znaczek nr 3541

Pisklęta zagniazdowniki znaczek nr 3541

Pisklęta zagniazdowniki – 3541

Pisklęta kokoszki (Gallinula chloropus, pulli)