Plakat polski znaczek nr 3258

Plakat polski znaczek nr 3258

Plakat polski – 3258

Czerwona magia Franciszka Starowieyskiego