Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2918

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2918

Poczet królów i książąt polskich – 2918

Mieszko I