Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2919

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2919

Poczet królów i książąt polskich – 2919

Dobrawa