Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3030

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3030

Poczet królów i książąt polskich – 3030

Rycheza