Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3031

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3031

Poczet królów i książąt polskich – 3031

Kazimierz I Odnowiciel