Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3715

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3715

Poczet królów i książąt polskich – 3715

August II Mocny (1670-1733)