5726

5726

Polacy na świecie – Michał Sędziwój – znaczek nr 4379

Podobizna Michała Sędziwoja oraz ruda metalu