Polska ceramika szlachetna znaczek nr 2598

Polska ceramika szlachetna znaczek nr 2598

Polska ceramika szlachetna – 2598

Porcelanowy dzbanek