Polska motoryzacja znaczek nr 2144

Polska motoryzacja znaczek nr 2144

Polska motoryzacja – 2144

Samochód Fiat 126p