Polska motoryzacja znaczek nr 2144

Polska motoryzacja znaczek nr 2144

Polska motoryzacja – 2144

Samoch贸d Fiat 126p