Polski drzeworyt ludowy XVIw. znaczek nr 2391

Polski drzeworyt ludowy XVIw. znaczek nr 2391

Polski drzeworyt ludowy XVIw. – 2391

Drzeworyt Myśliwy