Polski drzeworyt ludowy XVIw. znaczek nr2390

Polski drzeworyt ludowy XVIw. znaczek nr2390

Polski drzeworyt ludowy XVIw. – 2390

Drzeworyt Rybak