Polskie siły zbrojne w walce z Niemcami znaczek nr K338

Polskie siły zbrojne w walce z Niemcami znaczek nr K338

Polskie siły zbrojne w walce z Niemcami – znaczek nr K338

Wojsko polskie we Francji 1939/1940