Rośliny ginące w Polsce znaczek nr 3137

Rośliny ginące w Polsce znaczek nr 3137

Rośliny ginące w Polsce – 3137

Ciemiernik czerwony