Rośliny ginące w Polsce znacczek nr 3139

Rośliny ginące w Polsce znacczek nr 3139

Rośliny ginące w Polsce – 3139

Goździk pyszny