Rozwój lotnictwa polskiego znaczek nr 2791

Rozwój lotnictwa polskiego znaczek nr 2791

Rozwój lotnictwa polskiego – 2791

Pierwszy balon drzeworyt Stanisława Ostoi