Ryby egzotyczne znaczek nr 1607

Ryby egzotyczne znaczek nr 1607

Ryby egzotyczne – 1607

Pomacanthus semicirculatus juv.