Rzeźba polska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie znaczek nr 3254

Rzeźba polska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie znaczek nr 3254

Rzeźba polska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie – 3254

Portret Tytusa Czyżewskiego Zbigniewa Pronaszki