Sławne polskie żaglowce – 2170

Sławne polskie żaglowce – 2170

Sławne polskie żaglowce – 2170

Polski żaglowiec z XVw.