Sowy znaczek nr 3147

Sowy znaczek nr 3147

Sowy – 3147

Puszczyk, upierzenie rdzawo-żółto-brunatne (Strix aluco)