Sport modelarski znaczek nr 2614

Sport modelarski znaczek nr 2614

Sport modelarski – 2614

Modelarstwo lotnicze klasa F3A