Sport modelarski znaczek nr 2615

Sport modelarski znaczek nr 2615

Sport modelarski – 2615

Modelarstwo okrętowe klasa F2