Statki polskie znaczek nr 819

Statki polskie znaczek nr 819

Statki polskie – 819

Statek- baza Fryderyk Chopin i rybak dalekomorski