Światowa wystawa filatelistyczna Polska 73 – Blok 46B

Światowa wystawa filatelistyczna Polska 73 – Blok 46B

Światowa wystawa filatelistyczna Polska 73 – Blok 46B

Panorama Poznania Friedricha Bernharda Wernera