Turystyka – na piastowskim szlaku znaczek nr 1852

Turystyka – na piastowskim szlaku znaczek nr 1852

Turystyka – na piastowskim szlaku – 1852

Zamek książąt legnickich z XIIw; herb Legnicy