Tytus, Romek i A’Tomek znaczek nr 4277

Tytus, Romek i A’Tomek znaczek nr 4277

Tytus, Romek i A’Tomek – 4277

Posta膰 Tytusa frontem i bokiem