5851

5851

Utracone Dzieła Sztuki – znaczek nr 4498

Ludwik Solski w roli Chudogęby w Wieczorze Trzech Króli – W. Szekspira