5852

5852

Utracone Dzieła Sztuki – znaczek nr 4499

Ludwik Solski w roli starego Wiarusa w Warszawiance S. Wyspiańskiego