5923

5923

Utracone Dzie艂a Sztuki – ark. 4497-4499

Ludwik Solski w kilku rolach