V Zjazd PZPR znaczek nr 1736

V Zjazd PZPR znaczek nr 1736

V Zjazd PZPR – 1736

Proletariatczycy Felicjana Szczęsnego Kowarskiego