Warszawskie pojazdy konne znaczek nr 2573

Warszawskie pojazdy konne znaczek nr 2573

Warszawskie pojazdy konne – 2573

Wóz strażacki z przełomu XIX i XX w.