Warszawskie pojazdy konne znaczek nr 2574

Warszawskie pojazdy konne znaczek nr 2574

Warszawskie pojazdy konne – 2574

Omnibus warszawski z pocz. XIX w.