Warszawskie pojazdy konne znaczek nr 2575

Warszawskie pojazdy konne znaczek nr 2575

Warszawskie pojazdy konne – 2575

Wóz browarniany z przełomu XIX i XX w.