Warszawskie pojazdy konne znaczek nr 2577

Warszawskie pojazdy konne znaczek nr 2577

Warszawskie pojazdy konne – 2577

Tramwaj konny z końca XIX w.