Warszawskie pojazdy konne znaczek nr 2578

Warszawskie pojazdy konne znaczek nr 2578

Warszawskie pojazdy konne – 2578

Dorożka warszawska z przełomu XIX i XX w.