Wojsko Odrodzonej Rzeczypospolitej – ark. 4898-4902

Wojsko Odrodzonej Rzeczypospolitej – ark. 4898-4902

Wojsko Odrodzonej Rzeczypospolitej – ark. 4898-4902

Na znaczkach przedstawiono wojsko polskie. Na czterech znaczkach przedstawiono wybrane historyczne wojska Rzeczypospolitej: na pierwszym wojska lądowe, na drugim kawalerię oraz artylerię konną, na trzecim wojska marynarki wojennej, na czwartym wojska lotnicze. Na piątym znaczku przedstawiono współczesne Siły Zbrojne Rzeczypospolitej: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Wojska Marynarki Wojennej, Wojska Specjalne oraz Wojska Obrony Terytorialnej