Współcześni pisarze polscy znaczek nr 1833

Współcześni pisarze polscy znaczek nr 1833

Współcześni pisarze polscy – 1833

Władysław Broniewski (1897-1962)