5956

5956

Wybitni polscy trenerzy – znaczek nr 4533

Podobizna Feliksa Stamma