Wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej po unifikacji waluty znaczek nr 97

Wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej po unifikacji waluty znaczek nr 97

Wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej po unifikacji waluty znaczek nr 97

Orzeł i oręż – ciemnofioletowy