Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 30

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 30

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 30

Korona (Austria) – fioletowy