Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 33

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 33

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 33

Korona (Austria) – czerwonoliliowy