Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 34

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 34

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 34

Korona (Austria) – zielononiebieski