Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 37

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 37

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 37

Karol I (1887-1922), cesarz austriacki w latach 1916-1918 – niebieski